Siirry sis?lt??n


FUCHS tutkii jo huomisen ratkaisuja

Voiteluaineiden tekniset ja s??ntelyvaatimukset, kuten REACH-lains??d?nt?, tulevat tiukentumaan. T?m? johtaa sellaisten korkean suorituskyvyn omaavien voiteluaineiden kasvavaan tarpeeseen, jotka ovat aina enemm?n erikoistuneet tarjoten aina yksil?llisempi? ominaisuuksia.

Uudet korkean suorituskyvyn materiaalit, kuten muovit, p??llystetyt materiaalit tai titaani ja alumiiniseokset, joita k?ytet??n ilmailun ja l??ketieteen tekniikan aloilla, edellytt?v?t uusia ominaisuuksia omaavia innovatiivisia k?sittelynesteit?. Autoteollisuudessa yh? voimakkaammat moottorit kuormittavat voimansiirtoa yh? enemm?n ja nostavat k?ytetylle ?ljylle aseetettuja vaatimuksia. Alan keskeiset haasteet - kevytrakentaminen, polttoaineen s??st?t ja s?hk?moottoreiden lis??ntyminen - vaativat innovatiivisia nesteit? ja rasvoja.

Sosiaalisesti ja ymp?rist??n liittyvien aiheiden, kuten ilmastonmuutoksen tai resurssien niukkuuden kiireellisyys vaatii uusia l?hestymistapoja lis?arvoketjussa. Avainsanoihin kuuluvat CO2 v?hent?minen, energiatehokkuus, polttoainetehokkuus, uusiutuvat voimavarat ja kierr?tys. FUCHS tulee vastaamaan n?ihin haasteisiin.


FUCHS harjoittaa intensiivist? tutkimusta yhdess? lukuisten kumppanien kanssa

"Pegasus" -projekti on vuonna 2009 k?ynnistetty yhteinen tutkimusprojekti, jolla lis?t??n henkil?ajoneuvojen (moottorin, voimansiirron, laakereiden) energiatehokkuutta. Kymmenen yrityst? ja laitosta tutkivat materiaalin ja voiteluaineiden ratkaisuja, jotka edist?v?t polttoaineen kulutuksen s??st?j?.

Raaka?ljy on rajallinen resurssi. T?t? taustaa vasten tarvitaan my?s voiteluainealalla korvaavia aineita. Uusiutuviin raaka-aineisiin kuuluvat kasviper?iset ?ljyt, kuten rypsi?ljy. Keskustelut "elintarvikekilpailusta" kasvi?ljyjen teknisen k?yt?n yhteydess? ovat johtaneet sellaisten vaihtoehtoisten raaka-aineiden etsint??n, jotka eiv?t sovellu elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon. FUCHS osallistuu saksalaisen opetus- ja tutkimusministerin (BMBF) monitieteiseen aloitteeseen "Kehittynyt biomassa- arvo (Advanced Biomass Value)". T?m? hanke keskittyy integroidun hy?dynt?misketjun kehitt?miseen kolmannen sukupolven levien ja hiivapohjaisen biomassan muuntamiseksi. Tavoitteena on tuottaa ilmailupolttoaineita, toiminnallisia voiteluaineita ja uusia rakennusmateriaaleja. Tietyiss? lev?lajeissa olevia lipidej? voidaan k?ytt?? korkealaatuisten voiteluosien tuottamiseen.

BMBF: n tutkimushankkeessa "Nolla hiilijalanj?lki (Zero Carbon Footprint)", tutkitaan hiilipitoisten j?tevirtojen kierr?tyst? toiminnallista biomassatuotantoa silm?ll?pit?en. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudelleenk?ytett?vi? materiaaleja j?tteist?. Avainsana on waste-to-value - j?tteest? arvoksi. Teollisuusj?teveden, j?tevesilietteen ja savukaasujen sis?lt?m? hiili muunnetaan arvokkaiksi rakennuselementeiksi teollisuuden tuotannolle mikro-organismeilla, jotka k?ytt?v?t j?tett? substraattina. FUCHS puolestaan asettaa tutkimustoimintansa painopisteen toiminnallisten perus?ljyjen ja lis?aineiden alalle. Kompleksiset molekyylit saadaan entsymaattisella modifikaatiolla k?ytett?v?ksi nestein? tai lis?aineina.

BMBF: n tutkimusliittouma "Teknofunktionaaliset proteiinit (Technofunctional Proteins)" tutkii sellaisten kasviproteiinien rakenteen ja toiminnan suhteita, jotka eiv?t sovellu elintarvikkeiden ja rehun tuotantoon. Hanke on omistettu muunnettujen proteiinien k?ytt?miseksi lis?aineina voiteluaineiden valmistuksen piiriss?. T?llaisia proteiineja voidaan hankkia maatalousj?tteist?.

S?hk?inen liikkuvuus vaatii my?s voiteluaineita. S?hk?moottoreiden lis??ntynyt k?ytt? yksil?llisen liikkuvuuden lis??miseksi ja niiden jatkokehitt?miseksi asettavat uusia vaatimuksia voiteluaineille. Vaikka perinteisi? moottori?ljyj? ei k?ytett?isik??n, s?hk?ajoneuvot ja erityisesti suuritehoiset sytyttimet edellytt?v?t sek? voitelua (laakerit ja vaihteistot) ett? j??hdytyst?. Autojen s?hk?moottorit edellytt?v?t siksi uusia l?hestymistapoja, ei vain yksinomaan pyritt?ess? t?ytt?m??n erityisvaatimukset, vaaan my?s parantamaan kokonaisj?rjestelm?? uusilla ratkaisuilla. Er?s tapa, jolla FUCHS vastaa n?ihin kysymyksiin, on meneill??n oleva EU-hanke, jonka otsikkona on "Optimoidun s?hk?isen voimansiirron integrointi (Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)". Robert BOSCH GmbH on t?m?n hankkeen koordinaattori ja FUCHS on voiteluainekumppani.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660
汤姆叔叔